O'z-o'zidan yopishqoq turi

Dunyoga iliqlik va osoyishtalik olib keladi

Avtomatik joylashtirish yechimi